Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning i berget under havet, den blå visar planerad utbyggnad.

Dags för miljöprövning av utbyggnaden av SFR

Den 23 september startade huvudförhandlingen i Mark-och miljödomstolen om fortsatt och utökad verksamhet vid Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Huvudförhandling om utbyggt SFR slut

Huvudförhandlingen om SKB:s ansökan att bygga ut SFR har avslutats. Domstolen lämnar sitt yttrande den 13 november.

Begränsad påverkan på miljön från utbyggt SFR

SKB har under många år utrett och analyserat vilka tänkbara miljöeffekter ett utbyggt SFR skulle kunna leda till.

Datum för huvudförhandling om utbyggt SFR fastställt

SKB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid SFR i Forsmark.

SFR behöver byggas ut

Genom en utbyggnad av SFR skapas utrymme för rivningsavfall från de svenska kärnkraftverken.

Senast granskad: 26 september 2019