SKB:s logotyp Adress till SKB
Kvinna står vid liten traktor. Foto: Lasse Modin.

Uppsalaforskare undersöker Bollnäsförkastning

För ett par år sedan upptäcktes en förkastningslinje på en åker utanför Bollnäs. Det kan tyda på att trakten för cirka 9 500 år sedan skakades av en jordbävning. Nu gör Uppsala universitet i samarbete med SKB geofysiska undersökningar i området.

Tidningar

Omslagsbilder på Lagerbladeet Östhammar resp Lagerbladet Oskarshamn.

I Lagerbladets senaste nummer kan du läsa om livet ombord på m/s Sigrid och om hur vår ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle granskas.

Till tidningarna

Nyhetsbrev