SKB:s logotyp Adress till SKB
Man står i trappa. Foto: SKB

Ny scout ska leta bra idéer

Efter mer än 30 års forskning och teknikutveckling har SKB många uppfinningar i sin portfölj. Nu har SKB utnämnt en särskild idéscout som ska nosa rätt på de bästa idéerna och se till att de slussas ut på en marknad.

Kalendarium

Tema natur

Havsörn landar på sten. Foto: Håkan Karlsson

Natur värd att vårda. I Forsmark finns vacker och värdefull natur med en ovanlig vildmarkskaraktär. Läs om hur SKB värnar om dessa värden, även vid ett bygge av ett kärnbränsleförvar i området.

Till temasida

Vårläsning

Kollage på omslagen på Lagerbladets editioner.

I senaste numret av Lagerbladet kan ni bland annat läsa om rivningsavfall och föreningslyft.

Till tidningarna