SKB:s logotyp Adress till SKB
Bränslekassetter i mellanlagret Clab. Foto: Curt-Robert Lindqvist.

Utökad lagringskapacitet utreds

SKB utreder möjligheterna att öka lagringskapaciteten i mellanlagret Clab. Genom att bland annat lasta om bränslet till kompaktkassetter kan sammanlagt 11 000 ton få plats i befintligt lager.

Samråd den 2 december

SKB inleder samråd i frågan om utökad kapacitet för mellanlagring av använt kärnbränsle i Clab.

Till inbjudan

Nya tidningar

Omslagsbilder för Lagerbladet Oskarshamn respektive Lagerbladet Östhammar. Nr 3 2014.

I höstens nummer av Lagerbladet kan du läsa om fiberutbyggnad i Oskarshamn, fiskestudier i Forsmark och om att kopparn klarar miljön i Kärnbränsleförvaret.

Till tidningarna