Etikett: tillståndsprövning

Filtrera
Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 10 september 2021

Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 8 september 2021

Östhammar ger klartecken för utbyggnad av befintligt slutförvar
Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning i berget under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden. Östhammars kommun säger ja till SKB:s ansökan om att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktiv…

Publicerad: 27 april 2021

SKB:s replik i DN: ”Slutförvarsfrågan är välgrundad”
Kärnavfallsrådet poängterar i sin artikel på DN debatt (7/3) att regeringens tillståndsbeslut för det svenska slutförvaret för använt kärnbränsle måste vara välgrundat och inte får stressas fram. Vi håller med. För det svårt att se hur beslutet skulle kunna anses framskyndat efter närmare 40 år av f…

Publicerad: 10 mars 2021

SKB:s replik i SvD: ”Metoden godkänd av expertmyndigheten”
”När nu slutförvarsfrågan har hanterats i närmare 40 år finns det få som på allvar kan hävda att det här har gått för snabbt. Experter utan egenintresse i sak­frågorna har godkänt metoden”, skriver Johan Dasht i en replik i Svenska Dagbladet den 17 februari. Det behövs ett regeringsbeslut om det sve…

Publicerad: 17 februari 2021

Mellanlagret riskerar att bli fullt
En av förvaringsbassängerna i Mellanlagret för använd kärnbränsle, Clab, i Oskarshamn. Foto: Curt-Robert Lindqvist. Det svenska slutförvarssystemet är ett sammanhängande system av anläggningar. I väntan på att slutförvaret i Forsmark ska stå färdigt mellanlagras det använda kärnbränslet från Sverige…

Publicerad: 12 februari 2021

Majoritet av svenska folket vill att regeringen ska ge tillstånd för slutförvar
Två tredjedelar av svenska folket vill att regeringen ger tillstånd för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det visar en opinionsundersökning som Novus genomfört på uppdrag av SKB. – Det här visar att en betydande andel av svenska folket vill ha en slutlig lösning för Sveriges använda …

Publicerad: 2 december 2020

Kommunfullmäktige i Östhammar röstar om slutförvaret – ja som utgångspunkt
Östhammars kommunfullmäktige kommer att hålla ett extra kommunfullmäktigemöte den 13 oktober då kommunens inställning i vetofrågan för Kärnbränsleförvaret ska avgöras. Vid en presskonferens den 23 september meddelades att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ett ja till etableringen av slutförvar…

Publicerad: 24 september 2020

Milstolpe passerad för utbyggnaden av SFR
SKB har i dagarna bemött Mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Det betyder att prövningen, som nu ligger på Miljödepartementets bord, är ett steg närmare ett avgörande. Klas Källström, avdelningsspecia…

Publicerad: 28 maj 2020

Dubbelt godkänt för SKB:s slutförvarsansökan
Den blå delen visar den planerade utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Mark- och miljödomstolen tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Sedan tidigare har också Strålsäkerhetsmyndigheten l…

Publicerad: 13 november 2019