Etikett: kopparkorrosion

Filtrera
Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 10 september 2021

Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 8 september 2021

Kapseln klarar sin uppgift
Hallå där, Christina Lilja, du är ansvarig för kopparkorrosions-frågor på SKB. Det har påståtts att kopparkapslarna kommer att korrodera sönder på bara tusen år. Är det så? Nej, så är det inte. Korrosionen av kapseln begränsas av hur snabbt transporten av skadliga ämnen genom bufferten går. Den tran…

Publicerad: 17 maj 2018

Kopparkapseln klarar korrosionen i ett slutförvar
En återkommande fråga kring Kärnbränsleförvarets säkerhet handlar om kopparkapseln och om den kan korrodera under syrgasfria förhållanden. Den etablerade vetenskapen säger att koppar i rent syrgasfritt vatten korroderar i så liten omfattning att det inte har någon betydelse för säkerheten i ett slut…

Publicerad: 28 juni 2016

Miniatyrkapslar ger kunskap om mikrober och korrosion
Hallå där Johannes Johansson, expert på kapselmaterial och projektledare för experimentet MiniCan. 2007 installerades ett försök med fem miniatyrkapslar på 450 meters djup i berget nere i Äspölaboratoriet. 2010 togs en första kapsel ut och nyligen togs ytterligare två kapslar ut, varför? De fem kaps…

Publicerad: 20 november 2015

SKB lämnar in samlad redovisning av studierna om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten
Svensk Kärnbränslehantering (SKB) har på begäran av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) lämnat in en samlad redovisning av studierna om kopparkorrosion i syrgasfritt vatten. SKB konstaterar att det inte finns något vetenskapligt stöd för att det skulle finnas en tidigare okänd korrosionsprocess och att …

Publicerad: 17 mars 2015

Klarhet i omstridd korrosionsfråga
SKB har bland annat anlitat forskare vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala för att göra försök med kopparkorrosion. Foto: Curt-Robert Lindqvist I slutet av september lämnade SKB in den tredje lägesrapporten till Strålsäkerhetsmyndigheten om kopparkorrosion i rent syrgasfritt vatten. Där presenteras nya…

Publicerad: 30 september 2014

Minskat vetenskapligt stöd för syrefri kopparkorrosion
Det vetenskapliga stödet för att koppar skulle reagera med syrgasfritt vatten har försvagats ytterligare. Nya data tyder i stället på att den vätgas som observerats i flera experiment skulle kunna komma från en kortvarig reaktion på kopparns yta. Det skriver SKB i den uppdatering av kunskapsläget i …

Publicerad: 8 januari 2014

Frågan om kopparkorrosion allt närmare lösning
Mycket har hänt sedan frågan om huruvida koppar kan korrodera i syrgasfritt vatten aktualiserades på allvar för fyra år sedan. Nu tyder nya data på att den vätgas som observerats i flera experiment skulle kunna komma från en kortvarig reaktion på kopparns yta. Kärnavfallsrådet arrangerade den 20-21 …

Publicerad: 25 november 2013

SKB beklagar utträde ur referensgrupp
Peter Szakálos och Gunnar Hultquist, forskare på KTH, har begärt utträde ur referensgruppen för kopparkorrosion. SKB beklagar att de inte längre vill delta i arbetet med att öppet granska bland annat de försök som görs vid Ångströmlaboratoriet på Uppsala universitet. Referensgruppen för kopparkorros…

Publicerad: 6 november 2013