Etikett: inkapsling

Filtrera
Fortsatt brett stöd för slutförvar och inkapslingsanläggning
Stödet för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Östhammars kommun är fortsatt stort bland kommuninvånarna. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus svarar närmare åtta av tio att de är för att anläggningen byggs i Forsmark. I Oskarshamns kommun är åtta av tio för bygget av inkapsli…

Publicerad: 22 maj 2019

SKB kan bygga strålsäker inkapslingsanläggning i Oskarshamn
Inkapslingsanläggningen ska byggas i direkt anslutning till mellanlagret Clab. Bilden är ett fotomontage. Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har i dag publicerat ytterligare preliminära resultat från sin granskning av SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar och en integrerad inkapslingsdel i mella…

Publicerad: 23 mars 2016

Komplettering om utökad mellanlagring
SKB har lämnat in ytterligare en komplettering till ansökan enligt miljöbalken till Mark- och miljödomstolen i Nacka. De ansökningar som ligger hos myndigheterna omfattar hela systemet för omhändertagande och slutförvaring av använt kärnbränsle. Denna tredje komplettering innehåller en redovisning a…

Publicerad: 31 mars 2015

Ansökan om mellanlagring och inkapsling kompletteras
Olle Olsson, direktör på SKB, är den som hållit ihop arbetet med kompletteringen när det gäller Clink-anläggningen. Foto: Curt-Robert Lindqvist SKB har lämnat in en större komplettering av ansökan om Clink-anläggningen till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det handlar om mellanlagret Clab som i framtiden …

Publicerad: 19 januari 2015

Finskt val av svetsmetod ger utökat samarbete
Närbild på verktyget vid friktionssvetsning. Foto: Curt-Robert Lindqvist. SKB och vår finska motsvarighet Posiva Oy samarbetar sedan flera år. Efter att Posiva nu beslutat om att gå vidare med samma svetsmetod som SKB – friktionssvetsning – för de kopparkapslar som ska användas i slutförvaret, inten…

Publicerad: 24 mars 2014

Kurs: Lagring i prekambrisk berggrund 10-20 juni 2013
Två veckor i juni kommer nationella och internationella studenter att befinna sig i Oskarshamn och lära sig mer om geologiska förutsättningar för lagring av använt kärnbränsle i prekambrisk berggrund. Prekambrium är en sammanfattande term för den tid i jordens historia före kambrium, det vill säga t…

Publicerad: 6 juni 2013

350 frågor och svar
Den 2 april togs ytterligare ett steg i miljöbalksärendet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. Då lämnade SKB svar på runt 350 mindre och större frågor till Mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen håller i prövningen av ansökan om tillåtlighet enligt miljöbalken för hela systemet. Något …

Publicerad: 2 april 2013

Granskning av inkapsling påbörjas
Det här är en gammal nyhetsartikel så det är inte säkert att innehållet stämmer. Strålsäkerhetsmyndigheten har konstaterat att SKB:s ansökan om tillstånd för att få bygga en inkapslingsanläggning i Oskarshamn innehåller vad som krävs för att granskningen ska kunna påbörjas. Nu skickas ansökan ut på …

Publicerad: 3 november 2011