Etikett: granskning

Filtrera
Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 10 september 2021

Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 8 september 2021

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram för de kommande tre åren. – Regeringsbeslutet ger tydliga förutsättningar för vårt arbete framåt och ligger i linje med vad SKB ser framför sig. Det är också ett kvitto på att regeringen delar vår uppfattning om vad kom…

Publicerad: 18 december 2020

Ett steg närmare svenskt slutförvar av kärnbränsle
Mark- och miljödomstolen och Strålsäkerhetsmyndigheten har nu kungjort Svensk Kärnbränslehanterings, SKB:s, ansökningar om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn. Ansökningarna lämnades in år 2011 och kungörelsen innebär att granskning…

Publicerad: 29 januari 2016

Forsmark lämplig plats för kärnbränsleförvar
Flygfoto över Söderviken i Forsmark, där SKB planerar att bygga Kärnbränsleförvaret. Foto: Lasse Modin. Berget i Forsmark är en lämplig plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndigheten i en preliminär granskningsrapport som publiceras i dag. Strålsäkerhetsmy…

Publicerad: 17 november 2015

Samarbete med Finland intensifieras
Delar av SKB:s styrelse samt vd Christopher Eckerberg träffade Posivas ledning och styrelse i Finland nyligen. Det positiva beskedet från motsvarigheten till Strålsäkerhetsmyndigheten i Finland kan ge en skjuts även till arbetet i Sverige. Samarbetet mellan länderna kommer nu att intensifieras ytter…

Publicerad: 13 mars 2015

Myndigheten rekommenderar ja till slutförvar i Finland
Bygget av en forskningsanläggning, Onkalo, i Olkiluoto i Finland har redan påbörjats. I ansökan vill Posiva få möjlighet att utöka anläggningen till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Foto: Posiva Finlands strålsäkerhetsmyndighet har lämnat ett positivt yttrande till regeringen om den planerade …

Publicerad: 12 februari 2015

SKB redovisar åtgärdsprogram till SSM
SKB redovisar nu ett åtgärdsprogram för att komma tillrätta med de brister och förbättringsområden som SSM identifierat i sin tillsyn av SKB:s kärntekniska anläggningar SFR och Clab. Åtgärdsprogrammet är inlämnat till SSM och kvar att redovisa till 1 oktober är en djupgående orsaksanalys. Driften av…

Publicerad: 2 juni 2014

SKB tar allvarligt på myndighetskritik
Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har efter en granskning av SKB:s organisation, ledning och styrning identifierat brister som SKB måste åtgärda. SKB:s ledning ser allvarligt på kritiken. SSM har bland annat gått igenom SKB:s styrande dokument samt genomfört ett antal intervjuer. Myndigheten har samma…

Publicerad: 7 april 2014

Högt betyg från internationella granskare
Michael Sailer Från Tyskland är ordförande för granskningsgruppen. Foto: Lasse Modin Ett moget forskningsprogram som samtidigt är innovativt och tillämpar bästa möjliga teknik. Så lyder omdömet i slutrapporten från den internationella expertgrupp, som under ett års tid granskat delar av underlaget t…

Publicerad: 13 juni 2012