Etikett: framtid

Filtrera
SKB finns med på Framtidsveckans avslutning
SKB är ett av de företag och organisationer som är med när Östhammars kommun avslutar sin framtidsvecka på nyinvigda kulturhuset Storbrunn lördagen den 22 september. SKB finns på plats i form av kommunikatör Hanna Karlsson, en frågesport och en spännande tidslinje. – Både frågesporten och tidslinjen…

Publicerad: 21 september 2018

Äspölaboratoriet – en framtida innovationsmiljö
Linda Sharp från Maskinteknik AB såg flera möjligheter att locka företag till en framtida innovationsmiljö runt Äspölaboratoriet.  Foto: Curt-Robert Lindqvist. Teknik för gruvindustrin, autonoma robotar för byggbranschen eller kanske en plats för att studera fenomen i rymden. Idéerna var många när e…

Publicerad: 29 april 2016

Äspölaboratoriet – från dåtid till framtid
Äspötunneln började byggas 1990 och var klar 1995. Foto: Curt-Robert Lindqvist. Under tisdagens temakväll i Oskarshamn blev det en resumé av Äspölaboratoriets 30-åriga historia och en framåtblickande berättelse om hur laboratoriets framtid kan te sig. Ett 20-tal intresserade kom till Kapsellaborator…

Publicerad: 29 april 2016

Svenskt avfall i Kärnbränsleförvaret
Frågan om utländskt avfall i Sverige ställs ibland till SKB. Erik Setzman, som länge har arbetat med ansökningarna för Kärnbränsleförvaret och lagstiftningsfrågor på SKB, reder ut begreppen. Kan Sverige tvingas ta emot utländskt avfall? Det finns en internationell samsyn kring att varje land ansvara…

Publicerad: 24 augusti 2015

Så kan språket bevara information
Ola Wikander, som anlitats av SKB för att skriva två uppsatser om språkutveckling och textbevarande, arbetar som forskare och lärare vid Centrum för teologi och religionsvetenskap på Lunds universitet. Han har också skrivit I döda språks sällskap. Foto: Gunnar Menander. En expert på utdöda språk har…

Publicerad: 30 mars 2015

Arkeolog gav insikter om framtiden
Neandertalare, historiska monument och framtidsperspektiv på kärnavfall. Anders Högberg, från Linnéuniversitetet, knöt ihop dåtiden med framtiden när han föreläste om hur arkeologi kan användas för att bättre förstå hur information om Kärnbränsleförvaret kan föras vidare till kommande generationer. …

Publicerad: 21 november 2014

”Levandegör information om förvaret”
Skyltar och monument i all ära. Peter C van Wyck, professor i kommunikation från Kanada, menar att det krävs människor för att levandegöra informationen om Kärnbränsleförvaret och föra den vidare till kommande generationer. När Peter C van Wyck tog del av skisserna på det monument som var tänkt att …

Publicerad: 6 oktober 2014

Positivt yttrande om forskningsprogram
Måndagen den 31 mars lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, sina synpunkter på SKB:s forskningsprogram - Fud 2013 - till miljödepartementet. Myndigheten föreslår att regeringen godkänner programmet. SKB redovisar vart tredje år sina planer för den fortsatta forskning och teknikutveckling som behövs…

Publicerad: 2 april 2014

Nya reaktorer rubbar inte slutförvarsplaner
Hallå där, Hans Forsström, SKB International AB. Du har i en rapport tittat närmare på utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft och även analyserat hur det svenska systemet för hantering av använt kärnbränsle skulle kunna påverkas av ny kärnkraftsteknik. Fjärde generationens kärnkraft, vad är …

Publicerad: 14 oktober 2013

Första lyckade vattenprovet under permafrosten
Äntligen lyckades det. Vattnet flödar nu från det djupaste borrhålet i SKB:s stora forskningsprojekt på Grönland. För första gången har man kunnat ta vattenprover från berget under permafrosten vid en inlandsis. En kall vår och en nyckfull generator satte under 2012 stopp för vattenprovtagningar i G…

Publicerad: 27 september 2013