Etikett: ansökan

Filtrera
SFR byggs ut för att ta emot rivningsavfall från kärnkraftverken
Klas Källström, projektledare på SKB, ser fram emot vetobeslutet. ”Det är viktigt att det kommer så att vi kan påbörja arbetet med utbyggnaden av SFR”, säger han. Foto: Mikael Wallerstedt. SKB har ansökt om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. "Utbyggnaden …

Publicerad: 20 april 2021

SKB:s replik i DN: ”Slutförvarsfrågan är välgrundad”
Kärnavfallsrådet poängterar i sin artikel på DN debatt (7/3) att regeringens tillståndsbeslut för det svenska slutförvaret för använt kärnbränsle måste vara välgrundat och inte får stressas fram. Vi håller med. För det svårt att se hur beslutet skulle kunna anses framskyndat efter närmare 40 år av f…

Publicerad: 10 mars 2021

SKB kompletterar ansökningar om utbyggnad av SFR
Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden. Nu kompletterar SKB sina ansökningar om utbyggnad av SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, i s…

Publicerad: 4 juli 2016

Mark- och miljödomstolen kungör SKB:s ansökan
Mark- och miljödomstolen har beslutat att Svensk Kärnbränslehanterings ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Östhammars kommun och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn ska kungöras. – Det här är en viktig milstolpe i tillståndsprocessen och ytterligare ett steg på vägen för a…

Publicerad: 18 december 2015

SKB kompletterar ansökan om utbyggt SFR
Hallå där, Peter Larsson, projektledare för SFR utbyggnad. I dag, fredag, lämnar ni in en komplettering till ansökan om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Vad handlar den om? Den gäller både ansökan enligt kärntekniklagen och miljöbalken. I huvudsak handlar det om at…

Publicerad: 4 september 2015

Samråd om utbyggnaden av SFR
Alternativa transportvägar och buller. Det var två av ämnena som kom upp när SKB höll sitt andra samråd i Östhammar om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR). Det är ett år sedan som SKB senast kallade till samråd med allmänheten om utbyggnaden av SFR. Då var mycket i den…

Publicerad: 29 november 2012