Ansökningshandlingarna

Den 16 mars 2011 lämnade SKB ansökningarna om att få bygga slutförvarssystemet till Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM (ansökan enligt kärntekniklagen, KTL) och Mark- och miljödomstolen (ansökan enligt miljöbalken, MB).

I och med att SKB har lämnat in ansökningarna tar SSM och Mark- och miljödomstolen i Nacka över ansvaret för handläggningen av ärendet. Eventuella frågor om tillståndsärendets hantering, tillgång till handlingar, remisser etcetera ska ställas till dem.

Ansökan enligt kärntekniklagen

Det är i första hand SSM som ansvarar för nedladdning, beställning och övrig hantering av ansökningshandlingarna. De offentliggör materialet på sin webbplats www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format. SSM har sedan de inledde sin granskning löpande begärt kompletteringar inom olika områden.

Ansökan enligt miljöbalken

På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format. Den 2 april 2013 lämnades en första komplettering till ansökan enligt miljöbalken. Den 28 juni 2013 lämnades en uppdaterad version av Förslag till kontrollprogram för yttre miljö in till Mark- och miljödomstolen. Den 4 september 2014 respektive den 30 mars 2015 lämnades ytterligare kompletteringar till ansökan enligt miljöbalken. Den 17 oktober 2016 lämnades ytterligare komplettering och bemötande på remissinstansernas synpunkter i sak. Den 30 juni 2017 lämnades ytterligare kompletteringar.

Senast granskad: 3 juli 2017