Hem Projekt för framtiden Kärnbränsleförvaret Våra ansökningar Ansökningshandlingarna Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken

Mark- och miljödomstolen i Stockholm (Nacka tingsrätt) offentliggör ansökan på sin webbplats www.nackatingsratt.domstol.se.

På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format.

Ansökningshandlingarna