Hem Projekt för framtiden Kärnbränsleförvaret Våra ansökningar Ansökningshandlingarna Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen

Det är i första hand SSM som ansvarar för nerladdning, beställning och övrig hantering av ansökningshandlingarna. De offentliggör materialet på sin webbplats www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format.

Du kan även ta del av besvarade kompletteringsbegäranden till ansökan enligt kärntekniklagen som skickats till SSM från 2012 och framåt.