Denna text är äldre än 10 år och kan innehålla inaktuell information.

Internationellt beröm till SKB

SKB får en hel del uppmärksamhet utomlands för sitt arbete att skapa ett slutförvar för använt kärnbränsle. Nu senast från Taiwans president Ma Ying-jeou och amerikanska kärnavfallsrådet NWTRB.

När Hans Forsström, SKB International, häromveckan deltog i en konferens i Taiwan på temat slutförvar för använt kärnbränsle blev han och finska Posivas representant Timo Äikäs kallade till ett särskilt möte med landets president Ma Ying-jeou. Presidenten ville veta hur det kommer sig att de nordiska länderna varit så framgångsrika i sitt arbete att hitta en lösning på avfallsfrågan och vilka särskilda förutsättningar som råder här.

– Vi hade en halvtimmes långt samtal med honom när han ställde frågor framför allt om vårt arbete att engagera allmänheten i slutförvarsfrågan, berättar Hans Forsström.

Mötet uppmärksammades även i taiwanesiska medier. I Taipei Times citeras presidenten som säger att ”han hoppas kunna lära av Sveriges och Finlands exempel”.

Lokalisering ett problem

Taiwan har i dag sex reaktorer i drift och två till nästan färdigbyggda. Innan de får tas i drift planerar man en folkomröstning. Det finns också planer på att om några år stänga de äldsta reaktorerna.

Liksom Japan är Taiwan ett jordbävningsdrabbat land och efter haveriet i Fukushima har opinionen mot kärnkraften växt sig starkare. Avfallsfrågan har funnits med i diskussionerna ända sedan 80-talet då man började försöka hitta en lösning. Men sedan dess har inte mycket hänt, menar Hans Forsström.

– Man stötte ganska tidigt på problem, inte minst när det gäller lokalisering av ett slutförvar. Min uppfattning är att det är viktigt att ha en organisation med starkt engagemang som driver frågan. Det var också vårt budskap till presidenten, säger han.

Amerikaner på studiebesök

Även på hög politisk nivå i USA följer man med intresse den svenska processen. För en tid sedan var en delegation från amerikanska kärnavfallsrådet NWTRB på studiebesök hos SKB i Sverige och Andra i Frankrike för att jämföra förhållandena i de två länderna och hitta framgångreceptet.

I en rapport till kongressen framhåller NWTRB förankringsarbetet som helt avgörande för att Sverige och Frankrike ligger så långt fram i slutförvarsarbetet.

– Där pekar man på vikten av att skapa förtroende hos allmänheten och tar SKB och Andra som exempel på företag som långsiktigt arbetat med acceptansen och varit öppna och lyssnat på både medborgare och politiker, kommenterar Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB.

I USA är man i dag tillbaka på ruta ett när det gäller att välja plats för ett slutförvar efter att president Obama stoppat de långt gångna planerna på ett geologiskt slutförvar för använt kärnbränsle i Yucca Mountain, Nevada. I stället tillsattes en kommission, The Blue Ribbon Commission on America’s Nuclear Future, med uppdraget att förutsättningslöst utreda alla alternativ för hantering av landets civila och militära kärnavfall.

Nyheter

Processtekniker på Clab vill ha fler kollegor
Att arbeta som processtekniker hos SKB handlar inte bara om att arbeta ute i anläggningen, det innebär också att övervaka och styra processer från kontrollrummet. Möt Kasper Holmgren och Dennis Österlund, två av SKB:s processtekniker, som ser till att mellanlagret för Sveriges använda kärnbränsle fu…

Publicerad: 16 februari 2024

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besöker SKB:s anläggningar i Oskarshamn
Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari besökte under tisdagen SKB:s anläggningar i Oskarshamn.

Publicerad: 13 februari 2024

Regeringen godkänner SKB:s forskningsprogram
Regeringen har godkänt SKB:s senaste program för forskning, utveckling och demonstration, Fud 2022. Vart tredje år redovisar SKB ett allsidigt forskningsprogram för omhändertagande av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle. Den senaste versionen lämnades in till Strålsäkerhetsmyndigheten i septem…

Publicerad: 22 december 2023

SKB beställer ny rotator till Kapsellaboratoriet från Maskinteknik i Oskarshamn AB
SKB har tecknat ett avtal med Maskinteknik i Oskarshamn AB, för att konstruera och tillverka en ny kapselrotator till Kapsellaboratoriet i Oskarshamn. Projektet startar omgående och planeras vara klart i slutet av juni 2024. Alexander Lindqvist Rotatorn ska bland annat användas för fortsatt utveckli…

Publicerad: 21 december 2023

Mervärdessatsningar kring O-Ringen ska locka nya invånare till Oskarshamn
Under sommaren 2024 förväntas 30 000 besökare komma till Oskarshamn i samband med O-Ringen. Genom att skapa attraktiva miljöer samt fler och större kringaktiviteter hoppas Oskarshamns kommun ge en positiv bild av kommunen, något som i förlängningen kan attrahera fler invånare. Svensk Kärnbränslehant…

Publicerad: 2 november 2023

Publicerad: 20 november 2013