Etikett: opinion

Filtrera
Starkt stöd för att godkänna slutförvaret
En ny Novus-undersökning visar att 82 procent av kommuninvånarna i Östhammar säger ja till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Nästan nio av tio tycker också att regeringen bör tillåta byggnationen av ett slutförvar. – Kommuninvånarna i Östhammar ställer sig bakom slutförvaret och anse…

Publicerad: 19 maj 2021

Starkt stöd för SKB:s planerade slutförvar i Östhammars kommun
Fotomontage föreställande ovanjordsanläggningen av det planerade Kärnbränsleförvaret i Söderviken i närheten av Forsmarks kärnkraftverk. Illustration: Phosworks. Det finns ett starkt stöd för SKB:s planerade slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Åtta av tio kommuninvånare (eller 82 procent) …

Publicerad: 6 maj 2020

Fortsatt brett stöd för slutförvar och inkapslingsanläggning
Stödet för det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle i Östhammars kommun är fortsatt stort bland kommuninvånarna. I en ny opinionsundersökning gjord av Novus svarar närmare åtta av tio att de är för att anläggningen byggs i Forsmark. I Oskarshamns kommun är åtta av tio för bygget av inkapsli…

Publicerad: 22 maj 2019

Fortsatt högt förtroende för SKB
Förtroendet för SKB:s verksamhet är fortsatt högt i både Oskarshamns och Östhammars kommuner. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus genomfört åt SKB. Undersökningen gjordes under perioden mars–april och omfattar 800 telefonintervjuer vardera i Östhammars och Oskarshamns kommuner. Av de…

Publicerad: 10 maj 2017

Stort lokalt förtroende för SKB
77 procent av de boende i Östhammars kommun känner ganska stort eller mycket stort förtroende för SKB enligt en nyligen genomförd opinionsundersökning. Foto: Eva Nevelius. Det lokala förtroendet för SKB är fortsatt stort bland befolkningen i såväl Östhammars som Oskarshamns kommuner. Det visar den å…

Publicerad: 23 april 2015

Ny undersökning visar på ökat förtroende för SKB
SKB:s vd Christopher Eckerberg är nöjd med opinionssiffrorna. Foto: SKB. Det lokala förtroendet för Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ökar bland befolkningen i såväl Östhammars som Oskarshamns kommun. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på SKB:s uppdrag. I Oskars…

Publicerad: 12 maj 2014

Stort lokalt förtroende för SKB
Det lokala förtroendet för SKB är fortsatt stort i både Oskarshamns och Östhammars kommuner. Det visar den årliga opinionsundersökning som Novus Opinion genomfört på SKB:s uppdrag. I årets undersökning har frågor även ställts till drygt 1 000 personer i riket. 73 procent av invånarna i Östhammars ko…

Publicerad: 27 maj 2013