Etikett: finansiering

Filtrera
Förslag på nya avgifter och säkerhetsbelopp för kärnavfallet
I dagarna har Riksgälden kommit med nya avgiftsförlag till Kärnavfallsfonden. Avgiftsnivåerna i förslaget ligger på ungefär samma nivå som de nuvarande. SKB lämnade sin senaste beräkning av de framtida kostnaderna den 30 september 2019 och det är på den som Riksgäldens förslag grundar sig.  Riksgäld…

Publicerad: 17 juni 2020

Robust finansiering
SKB planerar att bygga Slutförvaret för använt kärnbränsle i Forsmark. Riksrevisionen har i dag publicerat en granskning av finansieringen av det svenska kärnavfallssystemet. Slutsatsen är att det finns oenighet mellan granskande myndighet och kärnkraftsbolagen kring de framtida kostnaderna för kärn…

Publicerad: 7 december 2017

Välkommet nästa steg i energiöverenskommelsen
I dag har parterna lämnat besked om nästa steg i genomförandet av energiöverenskommelsen. Beskedet innehåller ett förslag om utökat placeringsmandat för Kärnavfallsfonden, den fond som finansierar omhändertagandet av det svenska kärnavfallet. I juni 2016 slöt regeringen, Moderaterna, Centerpartiet o…

Publicerad: 19 april 2017

Ny kostnadsberäkning för hanteringen av det svenska kärnavfallet
SKB har i dag lämnat sin återkommande beräkning av kostnaderna för att ta hand om det radioaktiva avfallet från de svenska kärnkraftverken, Plan 2016. Enligt den nya prognosen uppgår den totala kostnaden för det svenska kärnavfallsprogrammet, från start till mål, till cirka 141 miljarder kronor. Jäm…

Publicerad: 9 januari 2017

SKB kommenterar förslag till ny kärnavfallsavgift
Sverige har ett robust finansieringssystem med tydlig rollfördelning där kärnkraftsindustrin, SKB:s ägare, tar det fulla ansvaret för finansieringen av det svenska kärnavfalls-programmet. Det finns i dag drygt 50 miljarder kronor i Kärnavfallsfonden och industrin ställer även säkerheter på stora sum…

Publicerad: 27 juni 2014

”SKB:s finansiering är robust”
Finansieringen av det svenska kärnavfallsprogrammet är robust, och det finns ett historiskt och långsiktigt ansvarstagande från industrins sida. Det menar SKB:s vd Christopher Eckerberg. Just nu genomför Strålsäkerhetsmyndigheten på uppdrag av regeringen en översyn av lagstiftningen kring kärnavfall…

Publicerad: 2 april 2013