SKBF/KBS TR 79-01

Clay particle redistribution and piping phenomena in bentonite/quartz buffer material due to high hydraulic gradients

1979

Pusch, Roland

TR79-01webb_OCR.pdf
1,04 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.