Artiklar

SKB deltar i och finansierar forskning som publiceras som vetenskapliga artiklar i fackgranskade tidskrifter. Vissa av artiklarna publiceras med öppen tillgång (normalt genom Creative Commons-licens). Om artikeln är resultatet av ett SKB-koordinerat projekt finansierat av EU kan projekttitel och bidragsnummer användas i sökningen. Denna sida ger endast åtkomst till artiklar med öppen tillgång.
Antal träffar: 68
Visa komprimerad vy

Hansson, N L; Saleh, M; Tam, P L; Holgersson, S; Spahiu, K; Ekberg, C

2023

Hansson, N L; Jonsson, M; Ekberg C; Spahiu, K

2022

El Jamal, Ghada; Gouder, Thomas; Eloirdi, Rachel; Jonsson, Mats

2021

Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Publikationer

Vetenskapliga rapporter och informationsmaterial finns under Publikationer.