Hem Artiklar

Artiklar

SKB deltar i och finansierar forskning som publiceras som vetenskapliga artiklar i fackgranskade tidskrifter. Vissa av artiklarna publiceras med öppen tillgång (normalt genom Creative Commons-licens). Om artikeln är resultatet av ett SKB-koordinerat projekt finansierat av EU kan projekttitel och bidragsnummer användas i sökningen. Denna sida ger endast åtkomst till artiklar med öppen tillgång.
Antal träffar: 65
Visa komprimerad vy
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Publikationer

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.