Artiklar

SKB deltar i och finansierar forskning som publiceras som vetenskapliga artiklar i fackgranskade tidskrifter. Vissa av artiklarna publiceras med öppen tillgång (normalt genom Creative Commons-licens). Om artikeln är resultatet av ett SKB-koordinerat projekt finansierat av EU kan projekttitel och bidragsnummer användas i sökningen. Denna sida ger endast åtkomst till artiklar med öppen tillgång.
Antal träffar: 65
Visa komprimerad vy

Hansson, N L; Saleh, M; Tam, P L; Holgersson, S; Spahiu, K; Ekberg, C

2023

Hansson, N L; Jonsson, M; Ekberg C; Spahiu, K

2022

El Jamal, Ghada; Gouder, Thomas; Eloirdi, Rachel; Jonsson, Mats

2021

El Jamal, Ghada; Gouder, Thomas Gouder; Eloirdi, Rachel; Tereshina-Chitrova, Evgenia; Horákd, Lukáš; Jonsson, Mats

2021

El Jamal, Ghada; Li, Junyi; Jonsson, Mats

2021

DisCo - Modern spent fuel dissolution and chemistry in failed container conditions

Smith, Hannah; Townsend, Luke T; Mohun, Ritesh; Cordara, Théo; Stennett, Martin C; Mosselmans, J Frederick W; Kvashnina, Kristina; Cork, Claire L

2022

Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Publikationer

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.