Här listas de kompletteringar som har gjorts till ansökan enligt kärntekniklagen, indelade per tillfälle då de skickades in.

Kompletteringar 2018

Den 19 december lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 21 juni lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Radionuklidtransportberäkningar

Kompletteringar 2017

Den 15 november lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Konsekvensanalys

Den 26 oktober lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

BRT och segmentering

SKB lämnade även in förtydligande information gällande uppdatering av Huvudrapport SR-PSU och Indatarapport samt precisering av yrkande gällande volymer:

Den 29 september lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Konsekvensanalys

Säkerhetsklassning

Den 28 september lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 28 augusti lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 6 juli lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 27 juni lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 15 maj lämnade SKB följande kompletteringar till ansökan enligt kärntekniklagen:

Biosfärsobjekt

Betongegenskaper

Data och RNT

SA-metodik

Hydro

Kolloider

Permafrost

Dos till biota

Bergrumsstabilitet

Avfallskollin och kringgjutning

Utformning av 2BMA

Händelseinventering

Alternativ lokalisering

Segmentering

_____________________________________________

Den 30 mars lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Kompletteringar 2016

Den 29 april lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 31 maj lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 30 juni lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 1 juli lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 15 september lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 28 oktober lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Kompletteringar 2015

Den 4 september lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Den 29 oktober lämnade SKB följande komplettering till ansökan enligt kärntekniklagen:

Senast granskad: 18 november 2016