Hem Projekt för framtiden Utbyggnad av SFR Våra ansökningar Ansökningshandlingarna Ansökan enligt miljöbalken

Ansökningarna, utbyggnad SFR – Miljöbalken

Mark- och miljödomstolen i Stockholm (Nacka tingsrätt) offentliggör ansökan på sin webbplats www.nackatingsratt.domstol.se.

På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format.