Kärnbränsleförvaret

Ladda ner (595 MB)

Film som visar hur det använda kärnbränslet hanteras idag och hur  slutförvaringen ska gå till.

SFR

Ladda ner (152 MB)

Det mesta av avfallet som förvaras i SFR är driftavfall från de svenska kärnkraftverken.

Clab

Ladda ner (293 MB)

I Clab mellanlagras Sveriges använda kärnbränsle i väntan på att slutförvaret ska bli klart att tas i drift.

Kapsellaboratoriet

Ladda ner (446 MB)

Kapsellaboratoriet är centrum för utvecklingen av tekniken som ska användas vid inkapslingen.

Äspölaboratoriet

Ladda ner (421 MB)

Äspölaboratoriet är en generalrepetition inför byggandet av Kärnbränsleförvaret.

Spent Fuel Repository

Download (595 MB)

4:3


Clink

Ladda ner (682 MB)

Inkapslingsanläggningen Clink är tänkt att byggas i direkt anslutning till mellanlagret Clab. Hela anläggningen kommer därefter att kallas Clink

Clink (english)

Download (682MB)

The plan is to build the encapsulation plant next to Clab, the interim storage facility at Oskarshamn. The whole facility will then be called Clink.

Filmmaterialet på den här sidan är fritt att använda för icke-kommersiell användning.
Ange källa: Svensk Kärnbränslehantering AB

Free to use for non commercial purpose.
Copyright: Svensk Kärnbränslehantering AB