Examensarbete
Uppbyggnad av ett fungerande lager- och logistikflöde vid Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR

Power Climate Smarter living – det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt liv. Genom att skriva ett examensarbete på SKB får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte. Det enda vi begär av dig är att du frigör dina superkrafter och delar din energi med oss.

Om examensarbetet

Examensarbetet kommer att utföras på Drift- och underhållsavdelningen som ansvarar för den operativa driften och underhållet av SKB:s kärntekniska anläggningar SFR, slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, och Clab, mellanlagret för använt kärnbränsle, samt av transportsystemet. Avdelningen består av cirka 130 medarbetare fördelade på tre orter. Specifikt kommer du/ni att arbeta tillsammans med underhållsgruppen på SFR i Forsmark.

Ämnesområde/Uppdrag: I dag finns en fungerande lagerverksamhet på SFR:s systeranläggning Clab i Oskarshamn. På SFR finns ett behov av att bygga upp en likvärdig lagerverksamhet. Examensarbetet omfattar att ta fram en metod för lager- och reservdelshantering samt en instruktion för hur detta arbete ska fortlöpa. Uppdraget innefattar även att operativt medverka till faktisk uppbyggnad av lagerverksamheten, vilket bland annat innefattar skapandet av lagerplatser och registrering av artiklar samt reservdelar i befintligt underhållssystem.

Målet med examensarbetet är att skapa en fungerande lagerverksamhet på anläggningen SFR. Syftet är att säkerställa att material hanteras rätt för att undvika underhållsrelaterade driftstörningar och säkerhetsbrister.

Detta uppdrag är för en eller två studenter.

Din bakgrund

Vi letar efter student/studenter som vill arbeta mot ett fossilfritt liv och som snart tar examen från sina akademiska studier. Du är även någon som identifierar dig med våra principer: Aktiv, Öppen, Positiv och Säkerhet

  • Utbildning: Teknisk utbildning inom logistik, underhåll, maskinteknik, industriell ekonomi eller annan likvärdig utbildning.
  • Omfattning: 15 hp eller 30 hp. Uppdragets längd och omfattning går att anpassa.
  • Språkkunskaper: Svenska

Mer information

  • Uppdraget startar under hösten 2024 enligt överenskommelse.
  • Placeringsort: Forsmark i Östhammars kommun
  • Ansökan – en kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg.
  • Sista ansökningsdag är 26 april 2024.
  • Kontaktperson SKB: David Kraft, david.kraft@skb.se, 072-047 11 41

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering.

Om oss

I dag är cirka 600 personer anställda på SKB. Vi har ett omfattande samarbete med experter och uppdragstagare utanför företaget.

SKB:s huvudkontor är placerat i Arenastaden i Solna. Vi har även kontor i Oskarshamn och Östhammar/Forsmark, där vi har anläggningar och bedriver olika verksamheter.

På vår webbplats finns mer information om SKB.

Vattenfall och SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vi ser fram emot din ansökan!

Våra lediga jobb

Projektledare
Sista ansökan: 12 maj 2024
Projektkommunikatör
Sista ansökan: 2 maj 2024
Utredningsingenjörer
Sista ansökan: 28 april 2024
Geologer
Sista ansökan: 26 april 2024

Publicerad: 25 mars 2024