Examensarbete
Kärnbränsleförvaret – Deponeringshålsproduktion i berg

Power Climate Smarter living – det är vårt syfte. Vi är på jakt efter talangfulla studenter som vill hjälpa oss på vår resa mot ett fossilfritt liv. Genom att skriva ett examensarbete på SKB får du en unik möjlighet att bidra till vårt syfte. Det enda vi begär av dig är att du frigör dina superkrafter och delar din energi med oss.

Om examensarbetet

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. SKB:s uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

Examensarbetet kommer att utföras inom avdelning Teknik, som har ett företagsövergripande uppdrag att konstruera och utveckla SKB:s samtliga kärntekniska anläggningar.

SKB planerar att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark, i Östhammars kommun, för att slutförvara det använda kärnbränslet från de svenska kärnkraftverken. Kärnbränsleförvarets undermarksanläggning kommer att ha en cirka fem kilometer lång ramp, flera schakt upp till en längd av cirka 500 meter och en förvarsnivå cirka 500 meter under marken med stora bergrum samt ett tunnelsystem.

SKB har genomfört en analys av det så kallade KBS-3-systemet där konceptet ”deponeringshål Yield” (uttaget bergvolym/accepterade deponeringshål) identifierades som en nyckelindikator för prestanda, på samma sätt som gruvprojekt utvecklar och förvaltar resurser. Målet med detta examensarbete är att vidareutveckla konceptet för ”deponeringshål Yield” för beslut av utförande av deponeringshål, där aspekter som bergets geologi och hydrogeologi studeras mer i detalj.

Detta uppdrag är för en student.

Din bakgrund

  • Civilingenjör med inriktning samhällsbyggnad / väg och vatten
  • Omfattning 30 hp
  • Svenska alternativt engelska

Mer information

  • Uppdraget startar: Hösttermin 2024
  • Placeringsort: Flexibel
  • Ansökan: En kombinerad fil med ditt CV och personliga brev, samt en kopia av dina betyg. Bifoga även din projektplan eller ditt intresseområde.
  • Sista ansökningsdag: 30 april 2023
  • Kontaktperson och handledare: Diego Lope Álvarez, diego.lopealvarez@skb.se, 076-291 75 16

Mångfald och inkludering – i allt vi gör

Vi är övertygade om att heterogena team kan överträffa homogena team. Men vi kan bara frigöra och använda kraften av mångfald när alla känner sig inkluderade. Läs mer om vårt viktiga arbete med mångfald och inkludering. 

Om oss

I dag är cirka 600 personer anställda på SKB. Vi har ett omfattande samarbete med experter och uppdragstagare utanför företaget.

SKB:s huvudkontor är placerat i Arenastaden i Solna. Vi har även kontor i Oskarshamn och Östhammar/Forsmark, där vi har anläggningar och bedriver olika verksamheter.

På vår webbplats finns mer information om SKB.

Vattenfall och SKB är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bland annat av regler om säkerhetsskydd, nukleär icke-spridning och exportkontroll. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.

Vi ser fram emot din ansökan!

Våra lediga jobb

Projektledare
Sista ansökan: 12 maj 2024
Projektkommunikatör
Sista ansökan: 2 maj 2024
Utredningsingenjörer
Sista ansökan: 28 april 2024
Geologer
Sista ansökan: 26 april 2024

Publicerad: 22 mars 2024