Interaxo

För SKBs kunder och intressenter, som arbetar med t.ex. dokumentation, transport och planering för avfall, härdkomponenter och bränsle, tillhandahåller SKB en kommunikationsplattform för utbyte av dokument, Interaxo.

Inloggning i Interaxo sker genom personlig inloggning. För att få en inloggning gör följande:

2024-04-22: NYHET – Blanketten för ”Åtkomst till Interaxo” som avhandlade regler för exportkontroll behöver inte längre skickas in. Denna har istället ersatts med information om gällande regler på startsidan när man loggat in i Interaxo. Reglerna som avses är:

Följande information får INTE laddas upp på Interaxo:

  • Handlingar som klassificeras som Företagshemliga (C4) eller Företagsintern med begränsad spridning (C3)
  • Handlingar som omfattas av exportkontrollen i SSMFS 2008:3 avseende dubbla användningsområden med följande definition enligt Rådets förordning 428/2009
  • Omfattningen av produkter med dubbla användningsområden förtydligas i Rådets förordning 428/2009 Bilaga 1, Kategori 0

2024-04-16: NYHET – Nu finns möjlighet till digital signering av dokumenten ”Intyg om genomförd säkerhetsprövning” och ”Sekretessförbindelse”. Blanketten ”Åtkomst till Interaxo” behöver dock fortfarande manuell signering men vi undersöker möjligheten till digital signering även där. Digital signering görs med länkarna ovan, tillsammans med BankID.

OBS(1), anställda på Forsmark Kraftgrupp AB och Ringhals AB (ej konsulter) behöver genom ett avtal inte skicka in Sekretessförbindelse, Intyg om genomförd säkerhetsprövning eller Personbevis. Detsamma gäller för anställda på SKB.

OBS(2), användare med tillgång till GADD kan skicka in personnummer istället för sekretessförbindelse/intyg om säkerhetsprövning/personbevis.

Om allt är korrekt ifyllt så skapas ett konto i Interaxo, och du får ett välkomst-mail från systemet. I nästa steg fyller du i dina kontaktuppgifter och väljer ett lösenord. Klart!

Vid frågor, hör av dig till Marcus Molander, UTA.

Senast granskad: 22 april 2024