Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 9

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 9/12

När man passerar tunnelmynning eller hissentré påbörjas nedräkning av vistelsetiden. Denna måste förlängas via telefon om man stannar i tunneln i mer än:
Fem timmar
Tre timmar.