Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 10

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 10/12

Alla fordon som vistas i underjordsanläggningen ska förutom ordinarie besiktning även vara:
Kontrollerade och godkända av Fordonsansvarig.
Eldrivna.