Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 10/12

Alla fordon som vistas i underjordsanläggningen ska förutom ordinarie besiktning även vara:

Kontrollerade och godkända av Fordonsansvarig.

Eldrivna.

Senast granskad: 3 augusti 2017