Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 8

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 8/12

Gästarbetare, konsulter och entreprenörer ska tillhandahålla egen skyddsutrustning. SKB tillhandahåller följande utrustning:
Interntelefon, flykthuva och transponder.
Transponder, hjälm och reflexväst.