Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 8/12

Gästarbetare, konsulter och entreprenörer ska tillhandahålla egen skyddsutrustning. SKB tillhandahåller följande utrustning:

Interntelefon, flykthuva och transponder.

Transponder, hjälm och reflexväst.

Senast granskad: 3 augusti 2017