Etikett: gölgroda

Filtrera
En slinga full med information
Nicolas Gustafsson och Andreas Molarin (i bakgrunden) från ISS Facility Services hade ett härligt jobb i våras när de snickrade spången till naturslingan. Den invigdes i slutet av maj. Foto: Lasse Modin. Sedan en tid tillbaka går det att få information om naturvärdena vid några av de gölar som ligge…

Publicerad: 16 juni 2015

Lägesrapport från grod-hotellet i Forsmark
Hallå där, Sara Nordén, SKB:s platsekolog i Forsmark. I våras byggde SKB en övervintringsplats för gölgrodorna i Forsmark. Hur har det gått? Har grodorna börjat flytta in? – Det är svårt att säga hur många som faktiskt checkat in. Det har varit rätt varmt och skönt ute, så de kanske dröjer sig kvar …

Publicerad: 25 september 2014

Byggstart för grodhotell
Niklas Heneryd övervakar bygget av en konstgjord övervintringsplats för gölgrodor i Forsmark. Foto: Eva Nevelius. Vad behövs för att bygga ett grodhotell? Svar: grus, sten, torv, gamla grenar och jord. Fast den officiella benämningen på det SKB anlägger i närheten av bostadsområdet i Forsmark är en …

Publicerad: 20 februari 2014

Artskyddsdispensen får vila
I juni i år beviljades SKB dispens av länsstyrelsen för att bland annat flytta den sällsynta gölgrodan i Forsmark till nya gölar. Nu väljer SKB att låta dispensen vila till dess regeringen fattat beslut om tillåtlighet för ett kärnbränsleförvar i Forsmark. – Dispensen har överklagats och därför får …

Publicerad: 3 december 2013

Dispens för grodflytt överklagad
I början av sommaren beviljades SKB dispens enligt artskyddsförordningen bland annat för en flytt av den sällsynta gölgrodan i Forsmark. Beslutet har dock överklagats. Formellt sägs det i beslutet från Länsstyrelsen i Uppsala att SKB beviljas tillstånd att ”döda och skada” gölgrodan, en av de fridly…

Publicerad: 15 augusti 2013