SKBF Kärnkraftens slutsteg PLAN 82. Plan för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Del 2. Anläggningar och kostnader, juni 1982

1982

Svensk kärnbränsleförsörjning AB (SKBF)

SKBF-PLAN82-Del2_OCR.pdf
11,23 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.