Ansökningshandlingar, utbyggnad SFR enligt kärntekniklagen

Det är i första hand SSM som ansvarar för nerladdning, beställning och övrig hantering av ansökningshandlingarna. De offentliggör materialet på sin webbplats www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

På vår webbplats kan du ta del av ansökningshandlingarna i pdf-format.

Senast granskad: 2 november 2015