Temasidor

Temasidor – fakta på djupet

SKB:s verksamhet rör många olika ämnesområden, från ren naturvetenskaplig forskning till teknikutveckling. Vi arbetar också med frågor som rör samhället i dag, hur naturen skyddas inför och under ett stort byggprojekt samt olika samhällsvetenskapliga och etiska aspekter på slutförvaring av radioaktivt avfall.

På våra temasidor kan du läsa mer om vissa av dessa ämnesområden. Här har vi samlat populärvetenskaplig information för att ge lite mer och djupare kunskap om frågor som rör SKB:s forskning och övriga verksamhet. Här finns faktaartiklar, expertintervjuer och även länkar till SKB:s rapporter där du kan fördjupa dig ännu mer. I vissa fall finns även länkar till andra webbplatser. Där kan vi dock inte ta ansvar för innehållet eller att det hålls uppdaterat.

Senast granskad: 1 februari 2021