Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Om inpasseringsutbildningen

Denna version av inpasseringsutbildningen gäller för dig som ska ha tillträde till Äspölaboratoriets förråd, verkstäder, laboratorier eller underjordslaboratoriet. En annan version av utbildningen finns för den som enbart ska vistas i Äspölaboratoriets kontorslokaler

Utbildningen kommer ta ca 30 minuter.

I utbildningen finns fyra testdelar. Svarar du fel på någon fråga så kommer du få möjlighet att gå tillbaka och repetera det aktuella avsnittet.

Lycka till!

Senast granskad: 3 augusti 2017