Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Arbetsmiljö

Att hålla ordning på sin arbetsplats är en framgångsfaktor för att det inte ska inträffa några oönskade händelser som olycksfall/tillbud. Arbetet blir oftast mer effektivt och med en högre kvalité.

Om olyckan/tillbudet ändå skulle inträffa vill vi på SKB få kännedom om det för att förhindra en upprepning. Även risker (s.k. riskobservationer) vill vi veta för att göra arbetet på våra anläggningar säkrare för alla som är verksamma här.

Att anmäla en händelse eller en risk görs enkelt och snabbt på SKBs intranät under ”Rapportera observation” i menyn. Har du inte tillgång till Intranätet kan du kontakta din chef, kontaktperson eller lokal arbetsmiljösamordnare på SKB så hjälper de dig.

Det är viktigt för oss på SKB att göra arbetet säkrare!

Senast granskad: 3 augusti 2017