Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 3

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 3/12

Vart larmar du vid händelse av olycksfall?
Drifttelefonen 7060 och 112
Kontrollrum Clab 5030
112 och Receptionen 7700