Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 2

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 2/12

Var finns hjärtstartare placerade i anläggningen?
Fikarummet och Receptionen
Receptionen och Stora räddningskammaren under jord
Verkstaden och Stora räddningskammaren under jord