Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 11

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 11/12

Vid brandlarm under jord får utrymning via hiss endast ske;
Från stannplan på -450 nivå.
Med hjälp av räddningstjänst.