Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 12

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 12/12

Om brandfarliga ämnen ska förvaras under jord, måste detta anmälas till;
Lokal brandskyddssamordnare.
Anläggningschef.