Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 6

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 6/12

Särskilt tillstånd krävs för;
Heta arbeten, lyftanordningar och kemikalier.
Stegar, kemikalier och fordon.