Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 6/12

Särskilt tillstånd krävs för;

Heta arbeten, lyftanordningar och kemikalier.

Stegar, kemikalier och fordon.

Senast granskad: 3 augusti 2017