Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 7/12

Vilka elarbeten får en icke behörig installatör utföra?

Återställning av jordfelsbrytare, automatsäkring och byte av proppsäkring.

Inga.

Senast granskad: 3 augusti 2017