Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Fråga 7

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 7/12

Vilka elarbeten får en icke behörig installatör utföra?
Återställning av jordfelsbrytare, automatsäkring och byte av proppsäkring.
Inga.