Hantering av krypterad information

För att skydda information använder sig SKB i vissa fall av filkryptering. En krypterad fil kan bara öppnas av den som har rätt dekrypteringsnyckel. En dekrypteringsnyckel är som ett lösenord. Lösenordet kan kombineras med en nyckelfil och i det fallet behöver både filen och lösenordet stämma för att den krypterade informationen ska bli åtkomlig.

SKB använder AxCrypt, en mjukvara från Axantum Software AB. Den version SKB använder är OpenSource och fri att använda. Ingen licens behövs för mottagaren.

AxCrypt stödjer endast Windows. Arbete på SKB pågår med att ersätta mjukvaran och förhoppningsvis kunna stödja fler plattformar.

För att avkryptera information från SKB

 1. Ladda ner AxDecrypt
 2. Starta AxDecrypt genom att dubbelklicka på filen i utforskaren, från den plats filen sparades
 3. Klicka på menyn File och sedan på Open
 4. Hämta den fil som ska avkrypteras. Har .axx som filändelse
 5. Klicka på Decrypt
 6. Fyll i det lösenord avsändaren meddelade
 7. Vid behov, hämta även den nyckelfil som behövs
 8. Klicka, OK
 9. I dialogrutan som kommer, väljer du var den dekrypterade filen ska sparas

En illustrerad instruktion finner du här: Decrypt.pdf
Hämta AxDecrypt här (zip-fil): decrypt

För att kryptera information till SKB

 1. Ladda ner AxCrypt2Go
 2. Starta AxCrypt2Go genom att dubbelklicka på filen i utforskaren, från den plats filen sparades
 3. En ny filhanterare startas. Leta upp den fil som ska krypteras
  Är det flera filer, kan ett ziparkiv med fördel användas som senare krypteras
 4. Högerklicka på önskad fil
 5. Välj Encrypt
 6. Välj lösenord samt key-file / nyckelfil om så önskas
 7. I dialogrutan som kommer, välj var den krypterade filen ska sparas
 8. Skicka filen till SKB
 9. Skicka lösenord och nyckelfil separat från den krypterade filen, gärna på annat sätt än epost

En illustrerad instruktion finner du här: Encrypt.pdf
Hämta Axcrypt2Go här (zip-fil): encrypt.zip

Programmen kan även hämtas från tillverkarens hemsida.

Instructions in English

Use these documents for instructions written in English.

Senast granskad: 28 november 2016