SKB TR 91-15

Uraninite alteration in an oxidizing environment and its relevance to the disposal of spent nuclear fuel

1990

Finch, Robert; Ewing, Rodney

TR91-15_OCR.pdf
10,00 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.