SKB TR 86-16

Site investigation. Equipment for geological, geophysical, hydrogeological and hydrochemical characterization

1986

Almén, Karl-Erik; Andersson, Olle; Fridh, Bengt; Johansson, Bengt-Erik; Sehlstedt, Mikael; Gustafsson,Erik; Hansson, Kenth; Olsson, Olle; Nilsson, Göran; Axelsen, Karin; Wikberg, Peter

TR86-16webb.pdf
7,30 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.