SKB TR 85-03

Porosities and diffusivities of some non-sorbing species in crystalline rocks

1985

Skagius, Kristina; Neretnieks, Ivars

TR85-03_OCR.pdf
1,71 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Vetenskapliga rapporter och informationsmaterial finns under Publikationer.