KBS TR 115

Accelererad utlösning av uran från alfa-aktivt UO2 (Accelerated dissolution of uranium from alpha-active UO2)

1978

Nilsson, Gösta

TR115webbNY_OCR.pdf
0,76 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.