KBS TR 110

In situ experiments on nuclide migration in fractured crystalline rocks

1978

Landström, Ove; Klockars, Carl-Erik; Holmberg,Karl-Erik; Westerberg, Stefan

TR110webbNY_OCR.pdf
1,45 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.