KBS TR 107

Blyinfodrad titankapsel för upparbetat och glasat kärnbränsleavfall - Bedömning ur korrosionssynpunkt (Lead-lined titanium canister for reprocessed and vitrified nuclear fuel waste - Evaluation from the viewpoint of corrosion)

1978

SKB

TR107webbNY_OCR.pdf
4,73 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.