KBS TR 106

Strålningsnivå och till vatten deponerad strålningsenergi utanför kapslar i slutförvaret (Radiation level and radiant energy imparted to water outside of canisters in the final repository)

1978

Lundgren, Klas

TR106webbNY_OCR.pdf
3,59 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.