KBS TR 105

Neutroninducerad aktivitet i bränsleelementdetaljer (Neutron-induced radioactivity in fuel assembly components)

1978

Kjellbert, Nils A

TR105 webb_OCR.pdf
11,35 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.