KBS TR 27

A short review of the formation, stability and cementing properties of natural zeolites

1977

Jacobsson, Arvid

TR27webbNY_OCR.pdf
2,77 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.