KBS TR 24

Beräkning av utlakning av vissa fissionsprodukter och aktinider från en cylinder av franskt glas (Calculation of leaching of certain fission products and actinides from a cylinder made of French glass)

1977

Blomquist, Göran

TR24webbNY_OCR.pdf
1,44 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.