SKB R-23-02

Development of new methods to build progressively more deterministic DFN models using data from underground construction and operations

2024

Bym, Tomas; Hartley, Lee

R-23-02.pdf
4,89 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.