SKB TR-23-28

The late Quaternary of Fennoscandia revisited. 15 years of collaborative research at Sokli in northern Finland - a complete overview

2024

Helmens, Karin F; Engels, Stefan; Salonen, J Sakari; Väliranta, Minna

TR-23-28.pdf
4,31 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.